A Tudományos Bizottság a Szenátus véleményező bizottsága


A BME Szenátusa jogszabály alapján állandó bizottságokat, valamint saját működésének segítésére véleményező bizottságokat és eseti bizottságokat hoz létre.

A jogszabály alapján létrehozott bizottságokat az Szervezeti és Működési REN (SZMR) valamelyik melléklete szerint kell létrehozni, szervezetükről és működésükről ott kell rendelkezni.

A Szenátus véleményező bizottságai véleményezik a szakterületükre eső szenátusi előterjesztéseket, valamint módosító javaslatokkal élhetnek.
A Szenátus eseti bizottságai adott feladat megoldására létesített időszakos bizottságok, feladatukat, hatáskörüket, működési idejüket a létrehozó szenátusi határozat rögzíti.

A Szenátus véleményező bizottságaiban:

a) A bizottság elnöke a Szenátus szavazati, vagy tanácskozási jogú tagja lehet, személyére a rektor tesz javaslatot;

b) A bizottságokba a karok képviseletében a dékánok 1-1 főt, a HÖK és DOK képviseletében a HÖK elnök egy főt, Közalkalmazotti Tanács képviseletében az elnök egy főt, a Kancellária képviseletében a kancellár egy főt delegálhat;

c) A HÖK és a DOK közös képviselője a hallgatókat érintő előterjesztések tárgyalásakor a bizottság elnökétől előzetesen kérheti további képviselő(k) részvételét tanácskozási joggal.

A Szenátus munkáját segítő véleményező bizottságok, melyek a döntések előkészítése érdekében javaslatot tesznek a döntésre jogosult részére.

- Oktatási Bizottság
Tudományos Bizottság
- Gazdasági Bizottság
- Egyetemi Sportbizottság

A Szenátus véleményező és eseti bizottságait a bizottságok elnökei hívják össze.
A bizottságok munkájuk során az adott kérdésre vonatkozóan a jogszabály, SZMSZ, illetve ügyrend által előírt szavazataránytól függetlenül minden esetben teljes konszenzusra törekszenek.
A véleményező bizottságok ügyrendet fogadnak el, amelyet a bizottság titkársági feladatait végző szervezeti egység honlapján megjelenít.

(Kivonat a BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend-ből.)

A BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend 21. §-a alapján a Szenátus 2006. szeptember 25-i ülésén 2.1., 2.2., 2.3. számú határozatával (3. sz. melléklet) létrehozta a saját működésének segítésére, véleményező bizottságként az Tudományos Bizottságot.

A Tudományos Bizottság elnöke a Szenátus szavazati, vagy tanácskozási jogú tagja lehet, személyére a rektor tesz javaslatot. Tagjai a tudományos ügyekben illetékes dékánhelyettesek, valamint a HÖK képviselők. Állandó meghívott a tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes, Tudományos és Innovációs Igazgatóság igazgatója, az EHBDT elnöke és a TDK elnöke.

A bizottsági ülések rendjéről a hatályos BME Szervezeti Felépítés és Működési Rend 23., 48. és 49. §-ai rendelkeznek.